مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ، لکه گیری و آسفالت راه روستایی با اولویت روشهای حفاظتی 1398/10/28 1398/11/05
لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی 1398/10/28 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی با اولویت روشهای حفاظتی محورهای لاویج ،... 1398/10/28 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و اسفالت محور پل سفید – گدوک و بالعکس 1398/10/28 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و آسفالت محور 1398/10/28 1398/11/05
لکه گیری ودرزگیری محور 1398/10/28 1398/11/02
واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت معابر (روکش آسفالت، جدول گذاری نهری، پیاده رو سازی معابر) 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری قیرپاشی، تراش، حمل و پخش مکانیزه آسفالت بلوار اشتراکی و معابر فرعی منتخب واقع در منطقه 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه تکمیل و آماده سازی بخشی از سایت های 57، 42و 7/5 هکتاری مسکن مهر شامل پیاده رو سا... 1398/10/28 1398/11/02
مرمت و لکه گیری مکانیزه آسفالت سطح منطقه 1398/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 6147