مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات رومزه 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث مجتمع تجاری تفریحی در قطعه زمینی به مساحت 3896/82 مترمربع 1398/11/02 1398/11/14
پروژه ساماندهی و احداث جوی جدول و پیاده رو سازی و نوار فضای سبز بلوار 1398/11/02 1398/11/06
توسعه ایستگاه انشعاب (ساختمان تجهیزات علائمی و اداری) 1398/11/02 1398/11/08
پروژه ساماندهی و احداث جوی جدول و پیاده رو سازی و نوار فضای سبز بلوار 1398/11/02 1398/11/06
احداث مجتمع تجاری تفریحی 1398/11/02 1398/11/14
احداث زمین چمن - اجرای 33 روکش زمین چمن مصنوعی 1398/11/02 1398/11/08
خرید و نصب چمن مصنوعی فوتبال 1398/11/02 رجوع به آگهی
شناسایی و ارزیابی متقاضیانی که از توانمندی مالی و فنی لازم برای سرمایه گذاری و اجرای طرح مذکور برخود... 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات ساختمانی پروژه 48 واحد مسکونی 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 4807