مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه 1398/11/29 1398/12/03
احداث آموزشگاه 1398/11/29 1398/12/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه شش کلاسه فرهنگیان شهر شیروان 1398/11/29 1398/12/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث سالن و سوله ورزشی در شهر جدید گلبهار 1398/11/29 1398/12/03
ایجاد و توسعه معابر 1398/11/29 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک دولت شهر مسجدسلیمان 1398/11/29 1398/12/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل دبستان 1398/11/29 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی معابر شهری 1398/11/29 1398/12/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مدرسه ابتدایی 12کلاسه آینده سازان چغارت باف... 1398/11/29 1398/12/01
CONSTRUCTION OF WORK 1398/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 4920