مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Engineering Design & Consultancy Services 1398/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری خرید خدمات مشاوره ارئه راهکارهای مورد نیاز برای توسعه خوشه کسب و کار زیلو و آماده سازی و انج... 1398/08/21 1398/08/25
Review and Develop the Oversight and Monitoring System 1398/08/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه توسعه خوشه خشکبار (زرشک و عناب) خراسان جنوبی 1398/08/21 1398/09/05
اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کار مبل 1398/08/20 رجوع به آگهی
استقرار سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی 1398/08/20 رجوع به آگهی
اجرای پروژه توسعه خوشه ی خشکبار (زرشک و عناب) 1398/08/20 1398/09/05
Development of the mobile application 1398/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه استقرار نظام مدیریت محیط زیست ISO 14001- 2015 1398/08/20 1398/08/29
ارائه راهکارهای موردنیاز برای توسعه خوشه کسب و کار زیلو استان یزد و آماده‎سازی و انجام فعالیتهای مرح... 1398/08/19 1398/08/25
صفحه 2 از 447