مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری استفاده از سیستم GIS 1388/07/05 1388/07/20
واگذاری انجام خدمات ممیزی جامع انرژی در واحدهای صنعتی و غیر صنعتی 1388/07/04 1388/08/02
واگذاری تهیه نقشه های آماده سازی و نقشه های اجرایی تعدادی از پروژه های مسکن مهر 1388/07/02 1388/07/17
ارائه خدمات نقشه کشی و نقشه برداری 1388/07/01 1388/07/16
واگذاری پروژه ممیزی املاک 1388/07/01 1388/07/16
واگذاری عملیات نقشه برداری روستاها 1388/07/01 1388/07/16
واگذاری تهیه نقشه 1388/06/31 1388/07/15
تهیه نقشه های اجرایی با جزئیات ومتره و برآورد هزینه و زمان 1388/06/31 1388/07/15
واگذاری نقشه برداری و کار اجرائی 1388/06/30 1388/07/12
واگذاری احداث پارک 1388/06/28 1388/07/16
صفحه 537 از 605