مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه نقشه ثبتی سایت پلان 1388/11/29 1388/12/14
اجرای عملیات دیوار پیش ساخته بتنی مسلح 1388/11/28 1388/12/13
واگذاری عملیات نقشه برداری 1388/11/27 1388/12/12
انجام خدمات نقشه برداری و ترسیم نقشه مورد نیاز 1388/11/25 1388/12/10
طراحی و تهیه نقشه های اجرایی 1388/11/20 1388/12/06
نقشه برداری محوطه 1388/11/20 1388/12/06
واگذاری عملیات نقشه برداری 1388/11/19 1388/12/04
تهیه طرح حریم شهر 1388/11/18 1388/12/03
واگذاری طراحی ساختمان شهرداری 1388/11/18 1388/12/03
تهیه نقشه های معماری و سازه و تاسیسات و طراحی محوطه 1388/11/14 1388/12/02
صفحه 537 از 623