مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد 7619 دستگاه انواع کنتور اب 1386/10/12 1386/10/27
واگذاری تهیه و چاپ 10/800/000فقره دفترچه 1386/10/11 1386/10/26
واگذاری ارائه خدمات اپراتوری 1386/10/11 1386/10/26
واگذاری انجام امور خدمات عمومی ، تعمیر و نگهداری 1386/10/11 1386/10/26
واگذاری محیط داخلی پارکینگ های طبقاتی میدان شهدا 1386/10/11 1386/10/26
اجاره مینی بوس ها و راهبری اتوبس ها 1386/10/11 1386/10/26
واگذاری امور تاسیسات خود 1386/10/11 1386/10/26
خرید کفپوش لاستیکی جهت زمین های بازی کودکان 1386/10/11 1386/10/26
خرید پنل دروازه ای و تابلوهای پیش آگهی 1386/10/10 1386/10/30
واگذاری خدمات تنظیفات اماکن اداری اصفهان و زرین شهر 1386/10/11 1386/10/26