مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور خدمات عمومی تعمیر و نگهداری 1386/10/10 1386/10/19
پروژه های احداث خطوط 20 کیلوولت برقرسانی 1386/10/10 1386/10/26
تامین 2 دستگاه جراثقال 7 تن تادانو کابین دار 1386/10/09 1386/10/25
واگذاری احداث پروژه حوزه مقاومت سیدالشهدای آبادان 1386/10/10 1386/10/25
واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1386/10/10 1386/10/25
خرید 250000دست لباس کار استتار جنگلی 1386/10/09 1386/10/25
واگذاری اجرای دیوارکشی زمین کارخانه 1386/10/10 1386/10/25
واگذاری عملیات تنظیفات سایت 1386/10/10 1386/10/25
واگذاری پخت و پز وتوزیع غذای بیماران 1386/10/10 1386/10/25
واگذاری اجرای پارتیشن بندی 1386/10/10 1386/10/25
صفحه 11700 از 11701