مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید زمین 1395/10/28 رجوع به آگهی
خریداری یک رقبه ساختمان با اعیان حدود 1000 متر مربع با کاربری ترجیحا اداری 1395/10/15 رجوع به آگهی
خرید حدود 300 مترمربع زمین با کاربری مسکونی 1395/09/30 1395/10/11
خرید حدود 300 مترمربع زمین با کاربری مسکونی 1395/09/23 1395/10/11
خرید حدود 300متر مربع زمین با کاربری مسکونی 1395/09/23 1395/10/11
واگذاری زمین - کاربری تجاری -کاربری فرهنگی 1395/09/17 1395/09/28
شناسایی و ارزیابی صرافی های معتبر و فعال به منظور خرید و فروش ارز 1395/09/02 رجوع به آگهی
شناسایی و ارزیابی صرافی های معتبر و فعال به منظور خرید و فروش ارز 1395/09/01 رجوع به آگهی
خرید یک مجموعه آپارتمانی مسکونی 1395/08/25 رجوع به آگهی
استعلام بهاء جهت تامین خاک انداز 1395/08/16 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 11701