مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاح مقطع و پوشش بتنی بازه میانی نهر 1387/02/14 1387/03/13
ارزیابی کیفی مشاورانی که در رشته سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی GIS 1387/02/14 1387/02/30
واگذاری نصب انشعاب آب در محدوده شرق و غرب 1387/02/15 1387/02/31
اجرای شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب 1387/02/15 1387/02/30
اجرای پروژه آبرسانی و آبیاری فضای سبز 1387/02/15 1387/02/30
واگذاری مطالعات دفع آب های سطحی 1387/02/12 1387/02/30
اجرای خط انتقال آب از سد 1387/02/15 1387/02/30
خرید 5000 دستگاه کنتور اب یک اینچ 1387/02/15 1387/02/26
اجرای عملیات احداث حوضچه تغذیه مصنوعی 1387/02/12 1387/02/30
واگذاری اجرای عملیات سیل بند محله اکبرآباد 1387/02/14 1387/02/30