مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای سیفون و اتصال خط 1387/02/07 1387/02/08
واگذاری انجام خدمات مربوط به اجرای پروژه مروجین مصرف بهینه آب 1387/02/07 1387/02/30
واگذاری پروژه مرمت و بهسازی قنات 1387/02/05 1387/02/22
خرید و تحویل 13000 کنتور آب 1387/02/07 1387/02/29
واگذاری انجام کلیه عملیات بهره برداری و امداد مربوط به تاسیسات داخل اتاقچه کنتور 1387/02/07 1387/02/22
واگذاری تهیه و اجرای پروژه های اجرای پارک و... 1387/02/07 1387/02/22
واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت 1387/02/05 1387/02/12
واگذاری خدمات مدیریت 1387/02/07 1387/02/22
واگذاری حفاری یک حلقه چاه 1387/02/07 1387/02/22
اجرای مخزن و اطاقک ایستگاه پمپاژ 1387/02/07 1387/02/22