مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل عملیات اجرایی کانال انتقال آب و سد خاکی 1398/07/28 1398/08/09
واگذاری اجرای شبکه و نقاط انفصال خط انتقال فاضلاب 1398/07/25 1398/08/01
انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل با رتبه 5 در رشته کاوش های زمینی جهت عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی 1398/07/28 1398/08/08
پروژه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب 1398/07/28 1398/08/04
انتخاب پیمانکاران واجد شرایط 1398/07/28 1398/08/04
واگذاری عملیات اجرای لوله گذاری بلوار 1398/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه های اجرای سیستم آبیاری تحت فشار بلوار و تهیه و حمل و اجرای آسفالت به صورت دستی و... 1398/07/28 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تکمیل تصفیه خانه فاضلاب 1398/07/25 1398/07/28
خرید و نصب چمن مصنوعی - طرح بازگشایی، بهسازی و ساخت منهول های بازدید مجاری سرپوشیده و مدفون شبکه اصل... 1398/07/28 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب در مجتمع 1398/07/28 1398/08/01
صفحه 5 از 12599