مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث مخزن بتنی مجموعه بانوج شهرستان داراب 1398/07/24 1398/07/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی مجتمع تک روستایی - گالیکش 1398/07/24 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات گشت و مراقبت و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی 1398/07/24 1398/07/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنترل ونظارت برمنابع آب زیرزمینی در محدوده امورات آب تربت حیدری... 1398/07/24 1398/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی توسعه و اصلاح پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شرق بندرعباس 1398/07/24 1398/08/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی توسعه پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب غرب بندرعباس 1398/07/24 1398/08/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی (شادیان )شهرستان بافت 1398/07/24 1398/08/04
مجتمع آبرسانی -عملیات اجرایی احداث مخزن 500 متر مکعبی بتنی زمینی 1398/07/24 1398/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی شهید رجایی - آزادشهر 1398/07/24 1398/07/28
design, supply and installation of one concrete pontoon of size(Approx.) 11.5 m x 2.20m 1398/07/24 1398/08/02
صفحه 8 از 12589