مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مخزن 2000 مترمکعبی, نیمه مدفون بتنی پلدشت, اتاق فرمان, ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال مربوطه در د... 1398/05/27 1398/06/04
خدمات و نگهداری مرکز خدمات فناوری و کسب و کار و ساختمان اداری شرکت ـ اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول گذ... 1398/05/27 1398/06/02
خرید کنتور آب کامل الکترومغناطیسی و کنتور التراسونیک در اقطار مختلف 1398/05/27 رجوع به آگهی
rehabilitation of Water Station 1398/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری سیستم اسکادای آب 1398/05/27 1398/06/05
خریدکنتور آب پیستونی خشک و مولتی جت خشک در اقطار مختلف 1398/05/27 1398/06/05
واگذاری تعدادی از پروژه های عمرانی 1398/05/27 رجوع به آگهی
احداث مخزن 2000 مترمکعبی نیمه مدفون بتنی، اتاق فرمان، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال مربوطه در داخل مح... 1398/05/27 1398/06/04
عملیات آبخیزداری حوزه های آبخیز -عملیات بیولوژیک حوزه آبخیز سطح استان و کاداستر نقشه منابع ملی توام... 1398/05/23 رجوع به آگهی
عملیات احداث کانال سنگی معابر 1398/05/23 رجوع به آگهی
صفحه 9 از 12237