مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی احداث دیوار ساحلی کیلومتر 294 (حدفاصل زیرآب تا پل سفید) 1398/12/04 1398/12/10
بازنگری طرح جامع شهر محمودآباد 1398/12/04 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح توان مناطق دو ، سه و پنج 1398/12/04 1398/12/08
ارائه طرح مطالعاتی احداث بلوار 1398/12/04 1398/12/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد زیرساخت های گردشگری شهر بستک(پارک ریخونه) 1398/12/04 1398/12/10
واگذاری اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای این استان شامل اجرای عملیات آسفالت 1398/12/03 رجوع به آگهی
تهیه و نصب و تعمیر و مرمت گاردریلهای حوزه استحفاظی استان 1398/12/04 1398/12/06
واگذاری احداث سالن مسافری و تجاری پایانه مرزی 1398/12/03 1398/12/10
واگذاری عملیات لوله گذاری بتنی خیابان 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری خط کشی خیابان های سطح شهر با رنگ سرد ترافیکی 1398/12/04 1398/12/19
صفحه 2 از 32986