مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و اجرای سوله و فونداسیون 1386/11/03 1386/11/18
خرید و اجرای سوله و فونداسیون 1386/11/03 1386/11/18
اجرای 13 ساختمان خدماتی 1386/11/03 1386/11/18
خرید و اجرای سوله و فونداسیون 1386/11/03 1386/11/18
واگذاری پروژه تکمیل ساختمان اداری 1386/11/03 1386/11/16
واگذاری مرمت و بهسازی جاده های ایستگاه 1386/11/02 1386/11/18
واگذاری احداث ساختمان 1386/11/02 1386/11/18
-بازسازی و نوسازی سرویس های بهداشتی 1386/11/02 1386/11/18
واگذاری بهسازی و تکمیل کف مسیل 1386/11/02 1386/11/18
واگذاری احداث اماکن ساختمانی ، تصفیه خانه، خط انتقال آب 1386/11/02 1386/11/18