مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل مدرسه 24 کلاسه و کارگاه و آزمایشگاه ها 1398/03/02 1398/03/02
اجرای عملیات تکمیلی محوطه سازی مسجد 1398/03/02 1398/03/02
بازیافت گرم با اولویت مقاطع دارای خرابی شدید 1398/03/02 1398/03/06
ادامه عملیات اجرایی پروژه مجتمع فرهنگی و هنری و بهسازی و آسفالت راه روستایی 1398/03/02 رجوع به آگهی
خدمات نظارت بر پروژه ها 1398/03/02 رجوع به آگهی
خرید مصالح شن و ماسه رودخانه ای و کوهی 1398/03/02 1398/03/09
بتن ریزی معابر سطح شهر 1398/03/02 1398/03/09
نگهداری راه و عملیات راهداری 1398/03/02 1398/03/11
احداث مدرسه 18 کلاسه مسکن مهر 1398/03/02 1398/03/02
پیاده روسازی سطح شهر-تکمیل میادین شهر 1398/03/01 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 28958