مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث سازه ساختمان 1398/06/31 رجوع به آگهی
آسفالت معابر ، پیاده رو سازی و جدول گذاری معابر سطح شهر- توسعه فضای سبز، جدول گذاری و پیاده روسازی... 1398/06/31 1398/07/04
تکمیل بنای فرهنگی حسینیه 1398/06/31 1398/07/18
واگذاری حفر چاه در معابر سطح شهر 1398/06/31 1398/07/17
واگذاری عملیات احداث منبع زمینی ذخیره آب پارک (منبع بتنی و اتاقک) 1398/06/31 1398/07/09
خرید مصالح مقاوم سازی و اجرای ترمیم بلوک 1398/06/31 1398/07/07
اجرای کانال عبور عرضی، جدول گذاری و دفع آبهای سطحی و زیر اساس در شهرک ـ اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول... 1398/06/31 1398/07/07
زیرسازی و جدول گذاری معابر مرکز شهر 1398/06/31 1398/07/17
ساماندهی درختان معابر فرعی - مناطق منتخب سطح شهر 1398/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری زیرسازی و جدول گذاری معابر 1398/06/31 1398/07/17
صفحه 7 از 30564