مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تخریب و بازسازی آموزشگاه - احداث مدرسه - تکمیل مدرسه - تکمیل آموزشگاه ابتدایی - تکمیل سالن ورزشی 1398/03/02 1398/03/04
تعریض محور رنگی و بهسازی راه روستایی 1398/03/02 1398/03/08
واگذاری: تکمیل مدرسه و تکمیل مرکز کودکان استثنایی و احداث مدرسه و تخریب و بازسازی مدرسه و... 1398/03/02 1398/03/02
احداث راه روستایی و عملیات ایمن سازی پروژه قطعه سوم بزرگراه و اجرای عملیات آسفالت راه روستایی 1398/03/02 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه ها (اصلاح و توسعه شبکه آب / ایجاد روشنایی و تقویت شبکه برق /آسفالت و زیرسازی معابر /زی... 1398/03/02 1398/03/06
احداث کنارگذر شمالی - آماده سازی فاز یک و دو مسکن - احداث پل زیرگذر سه راهی 1398/03/02 1398/03/07
احداث قطعه یک باند دوم محور 1398/03/02 1398/03/07
واگذاری مدیریتی, نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی, الکتریکی و ابنیه و تجهیزات غیر پزشکی و... 1398/03/02 1398/03/08
واگذاری مدیریتی ، نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ابنیه و تجهیزات غیر پزشکی و... 1398/03/02 1398/03/08
اجرای عملیات راهگشایی راه روستایی و اجرای عملیات اجرایی راه ارتباطی 1398/03/02 1398/03/08
صفحه 7 از 28958