مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید، نصب و راه اندازی 24 عدد درب برقی بالا رونده 1387/01/25 1387/02/09
واگذاری انجام خدمات انتقال سیستم تولید و خدمات صورتحساب به پلتفورم 1387/01/25 1387/02/24
واگذاری اجرای پروژه روشنایی بلوار 1387/01/25 1387/02/09
اجرای عملیات کابل کشی فیبر نوری 1387/01/25 1387/02/21
تامین ملزومات73 دفتر ICT جدید 1387/01/25 1387/02/04
خریداری تعداد 17 دستگاه سرور مورد نیاز 1387/01/24 1387/02/09
واگذاری اجرای فیبر نوری هوایی 1387/01/25 1387/02/14
واگذاری اجرای پروژه کابل کشی خاکی، مفصل بندی،... 1387/01/25 1387/02/18
واگذاری اجرای پروژه کابل کشی خاکی و مفصل بندی و.. 1387/01/25 1387/02/14
واگذاری اجرای پروژه کابل کشی خاکی، مفصل بندی و. 1387/01/25 1387/02/18