مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوازم برقی 1386/11/01 1386/11/16
الف: خرید 6 دستگاه ترانس ولتاژ 1386/11/01 1386/11/24
خرید و نصب و راه اندازی مراکز 1386/11/01 1386/11/16
خرید دو نوع کابل 1386/11/01 1386/11/16
خرید تجهیزات شبکه 1386/11/01 1386/11/24
واگذاری طراحی، پیاده سازی 1386/11/01 1386/11/16
از سازندگان و تامین کنندگان اقلام 1386/11/01 1386/11/16
واگذاری خدمات بهره برداری 1386/11/01 1386/11/23
واگذاری اجرای خدمات فنی و مهندسی 1386/11/01 1386/11/16
واگذاری اجرای خدمات فنی و مهندسی 1386/11/01 1386/11/16