مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کلکتور 1398/11/27 1398/12/01
Supply of Rubber Tubing & Revolving Chairs & Mobil Oil & Hand Set Combination 1398/11/27 رجوع به آگهی
Supply ESP Power Connection Phase IV Project 1398/11/27 رجوع به آگهی
Main Substation in Work Base 1398/11/27 رجوع به آگهی
Supply of Stopper Sleeves & Crucible Plumbago & Desktop Computer core 1398/11/27 رجوع به آگهی
نورپردازی بلوار 1398/11/27 رجوع به آگهی
برگزاری و انجام تشریفات قانونی اجرای کاشت تیر روشنایی و کابل کشی بلوار 1398/11/27 رجوع به آگهی
خرید و نصب دوربین های نظارت تصویری و کنترل ترافیک 1398/11/27 رجوع به آگهی
اصلاحیه نورپردازی و زیباسازی شهر (شامل ساماندهی و نصب تابلوهای جهت نما) 1398/11/27 رجوع به آگهی
خرید 25000 متر سیم آلومینیوم روکشدار و 72000 کیلوگرم سیم آلومینیوم بدون روکش خرید ده سری خازن فشار... 1398/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 22978