مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 3000 فوت لوله کربن استیل 1387/05/08 1387/05/22
خرید شیرهای اطمینان 1387/05/08 1387/05/22
واگذاری احداث ایستگاه های حفاظت از زنگ 1387/05/08 1387/05/23
خرید دستگاه HOT TAP به شماره درخواست KBD-8600689 مجتمع 1387/05/08 1387/05/22
ارائه خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز 1387/05/08 1387/05/22
واگذاری پروژه اجرای مخزن DEG 1387/05/08 1387/05/23
واگذاری اجرای 33 کیلومتر خط تغذیه 12 اینچ تلمبه خانه 1387/05/08 1387/05/22
خریداری تعداد 3 قلم شامل 13 عدد قطعات پنل کمپرسورهای گازی 1387/05/08 1387/05/22
واگذاری اجرای بازرسی بر مبنای ریسک RBI 1387/05/08 1387/05/23
واگذاری اداره امور عملیات پمپ بنزین های شرکتی 1387/05/06 1387/05/22