مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث خط تغذیه و شبکه توزیع گاز 1388/06/07 1388/06/22
واگذاری ساخت و نصب 1300 عدد علمک و اجرای 1 کیلومتر شبکه حفره خالی 1388/06/07 1388/06/22
خرید قطعات توربین گازی GE-F9 1388/06/07 1388/06/30
تامین SPARE BATTERY FOR ITEM NO:01 1388/06/07 1388/06/22
خرید 279 عدد شیر خط زبانه لاستیکی 1388/06/07 1388/06/25
خرید 246 عدد شیر خط زبانه لاستیکی 1388/06/07 1388/06/25
خرید TOTAL ORGANIC CARBON(TOC)ANALYZER 1388/06/07 1388/06/22
تامین HOT TAP MACHINE واحى ST - مقدار 01 1388/06/07 1388/06/22
خرید PIPING MATERIAL 1388/06/07 1388/06/22
خرید kill and chok hose 1388/06/07 1388/06/22