مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید EXPANDER&DECOKE 1388/06/07 1388/06/22
خرید تعداد 28800 کنتور مورد نیاز 1388/06/07 1388/06/22
طراحی و اجراء تکنیک job safety analysis برای مشاغل انبارهای نفت و گاز مایع 1388/06/07 1388/06/22
واگذاری اجرای پروژه ساخت و نصب 2000 عدد علمک 1388/06/07 1388/06/22
در نظر دارد اجرای توسعه شبکه و نصب انشعابات 1388/06/07 1388/06/28
خرید 14 قلم مسدود کننده لوله 1388/06/07 1388/06/22
واگذاری بهره برداری و نگهداری از خط انتقال آب 1388/06/07 1388/06/22
تعویض پوشش خط "40 اینچ 1388/06/07 1388/06/22
واگذاری ساخت و نصب 1000 انشعاب پلی اتیلن 1388/06/07 1388/06/22
خرید 3 قلم قطعات کمپرسور پروپان 1388/06/07 1388/06/22