مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سرویس، تعمیر و بازسازی و کالیبراسیون تصحیح کننده ایستگاه های عمده 1398/03/04 1398/03/11
تامین Retriever دستگاه تعویض کوپن خوردگی در حین سرویس 1398/03/04 1398/05/05
تامین 20 قلم افزایه اسیدی 1398/03/04 رجوع به آگهی
تعمیر کنتورهای دیافراگمی در سایزه های 6-10-16-25-40 و 65 مترمکعبی به تعداد 93650 عدد 1398/03/04 1398/03/08
hiring of one suitable offshore drilling rig shallow water fields 1398/03/04 رجوع به آگهی
to purchase the following goods: P/F: ROLLS -ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR AVON MK 1533-3476G... 1398/03/04 رجوع به آگهی
Procurement of Turbine Oil T-32 & T-46 1398/03/04 1398/03/30
Supply of Naval brass plate and sheet 1398/03/04 1398/04/18
واگذاری اجرای پروژه کارهای باقیمانده گازرسانی به روستاها 1398/03/04 1398/03/08
Provision of one slickline andcallout well services in IOOC Districts in persian gulf 1398/03/04 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 14564