مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مصالح و اجرای رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی ایستگاهها 1397/12/27 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و 126 کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب 4300 انشعاب پلی اتیلن و احداث و نصب یک مورد ایستگاه TBS 1397/12/27 1398/01/18
تهیه مصالح و اجرای 100 کیلومتر شبکه گاز رسانی و نصب 2800 انشعاب پلی اتیلن 1397/12/27 1398/01/18
انجام خدمات مشاوره در زمینه تهیه و بروز رسانی اطلاعات مکانی و توصیفی و استقرار سامانه GIS شرکت گاز ا... 1397/12/27 رجوع به آگهی
خرید بال ولو 16 اینچ 1397/12/27 رجوع به آگهی
تعمیرات ایستگاه، خطوط شبکه و انشعابات 1397/12/27 1397/12/28
تعمیرات ایستگاه, خطوط شبکه و انشعابات 1397/12/27 رجوع به آگهی
درخواست AQC-D2-SENSOR 1397/12/27 1398/01/07
انجام خدمات مراقب دستگاههای آب، برق و بخار، آبدارخانه و تنظیفات و سایر خدمات مورد نیاز اداره خدمات ع... 1397/12/27 1398/01/21
PURCHASE & SUPPLY OF SPARE 132/220 KV ISOLATORS FOR SWITCHYARD OF POWER STATION 1397/12/27 1398/01/29
صفحه 5 از 14190