مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید یک قلم Turbine sensor flow meter 1397/12/27 رجوع به آگهی
تامین قطعات DISTRIBUTED CONTROL SYS.(D.C.S)ساخت شرکت YOKOGAWA 1397/12/27 1398/02/25
خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات گاز، تعمیرات و نگهداری تاسیسات، خدمات حمل و نقل ماشین آلات و تجهیز... 1397/12/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات فنی، تهیه و تامین وسائط نقلیه جهت اداره خدمات فنی چاه ها 1397/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری امورات نقلیه و ماشین آلات، تاسیسات، عمران، سنگ شکن و کارخانه سنگ شکن، کشتارگاه، اجرائیات پلی... 1397/12/27 1398/01/21
خرید 7 قلم P/F YOKOGAWA DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM (D.C.S)-خرید CORROSION INHIBITOR- خرید 29 قلم ات... 1397/12/27 رجوع به آگهی
درخواست AQC-D2 SENSOR 1397/12/27 1398/01/07
نصب انشعابات مناطق گازرسانی 1397/12/27 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی ایستگاهها 1397/12/27 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و 126 کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب 4300 انشعاب پلی اتیلن و احداث و نصب یک مورد ایستگاه TBS 1397/12/27 1398/01/18
صفحه 7 از 14193