مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام پروژه نظارت بر تمامی پروژه های شهرک ها و نواحی صنعتی تابعه 1398/03/01 رجوع به آگهی
Provision of Services 1398/02/31 1398/03/08
Re-advertisement Project Evaluator – Modernisation Programme 1398/02/31 1398/03/15
فراخوان خدمات مشاوره (خرید و استقرار نرم افزار جامع برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمانی ERP) 1398/03/01 رجوع به آگهی
خدمات مشاور کارفرما راه آهن 1398/02/31 رجوع به آگهی
completion of a section of the wastwater system in sabzevar, including: WWTP and sewer 1398/02/31 رجوع به آگهی
completion of a section of the wastwater system in taibad, including: WWTP and sewer 1398/02/31 رجوع به آگهی
خدمات مشاوره ساخت و پیاده سازی سامانه مشارکت عمومی و خصوصی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای 1398/02/31 1398/03/08
Supply of NFIs 1398/02/31 1398/03/07
Acquisition of 395 Nos of G&G Interpretation licenses on Access Rights Basis 1398/02/31 1398/03/29
صفحه 6 از 3740