مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به استفاده از خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز 1398/02/25 1398/04/03
انجام خدمات بازرسی و حفاظت فنی و بازرسی حین ساخت داخل و خارج 1398/02/25 رجوع به آگهی
شناسایی شرکت‌های توانمند جهت همکاری در توسعه بازار‌ فناوری‌های پژوهشگاه 1398/02/25 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره به روش QCBS 1398/02/25 1398/02/26
تامین نیروی انسانی به صورت حجمی به طور متوسط 65 نفر برای مدت 12 ماه جهت انجام امور مهندسین مشاور - ک... 1398/02/25 رجوع به آگهی
تهیه طرح های ویژه شهرسازی و معماری شهرداری 1398/02/25 رجوع به آگهی
Individual national consultancy services for providing consultancy service for assessing the prevale... 1398/02/25 رجوع به آگهی
انجام مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی سد 1398/02/24 1398/02/31
واگذاری تهیه طرح مطالعاتی و طراحی شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی و سیلاب های شهری 1398/02/24 رجوع به آگهی
Service Provider-Food Safety Handling and GMP Grading Audit 1398/02/24 1398/03/15
صفحه 76 از 3792