مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان به همرا... 1398/06/31 1398/07/06
عملیات هرس درختان مزاحم و در حریم تاسیسات توزیع 1398/06/31 1398/07/07
اجاره 9 دستگاه خودروی سبک 1398/06/31 1398/07/03
نگهداری فضای سبز 1398/06/31 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز پیمان 3 ساله 1398/06/31 1398/07/15
واگذاری پسماندهای دارویی و شیمیایی 1398/06/31 1398/07/06
واگذاری امور حمل و نقل درون شهری 1398/06/31 1398/07/06
پلاک کوبی معابر سطح شهر 1398/06/31 1398/07/11
واگذاری انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا جهت کارکنان شرکت .. 1398/06/31 رجوع به آگهی
ساخت آبخوری سه سطحی 1398/06/31 1398/06/30
صفحه 2 از 23218