مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات امور حمل و نقل 1398/03/02 1398/03/05
واگذاری بهره برداری از خطوط اتوبوس 1398/03/02 رجوع به آگهی
مربوط به مواد اولیه غذایی - طبخ و توزیع غذا در مرکز آموزشی و درمانی و مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع... 1398/03/02 1398/03/08
خرید مواد اولیه غذایی 1398/03/02 1398/03/08
تامین خودرو 1398/03/02 1398/03/07
واگذاری خرید غذای بیمارستان 1398/03/02 1398/03/05
واگذاری خرید غذای مرکز اورژانس 1398/03/02 1398/03/05
خرید خدمات برای مراکز رفاهی و پشتیبانی 1398/03/02 1398/03/11
انجام کلیه امور خدمات و پشتیبانی ، پذیرایی و نظافت 1398/03/02 1398/03/08
واگذاری خدمات نظافت, تاسیسات فرودگاههای گرگان و کلاله, خدمات تلفنخانه و فضای سبز و حفاظت فیزیکی 1398/03/02 1398/03/05
صفحه 2 از 22071