مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) 1398/11/29 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه نوبت اول حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز شهری شهرداری پیرانشهر 1398/11/29 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی و نظافت محل مرکز آموزشی درمانی اما... 1398/11/29 1398/12/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات آماده ‏سازی ، طبخ و توزیع صبحانه ، ناهار و شام بیماران و پ... 1398/11/29 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد و توسعه فضای سبز 1398/11/29 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد و توسعه فضای سبز شهر مسجدسلیمان 1398/11/29 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک دولت شهر مسجدسلیمان 1398/11/29 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای امور خدمات عمومی وپشتیبانی -حمل ونقل درون شهری وبرون شهری 1398/11/29 1398/12/05
خدمات عمومی 1398/11/29 1398/12/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهبانی بیمارستان طالقانی 1398/11/29 1398/12/07
صفحه 2 از 24599