مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور خدماتی تنظیفات و ابدارخانه های ساختمان 1386/11/24 1386/12/09
کرایه یک دستگاه غلتک خودرو پاچه فیلی 1386/11/24 1386/12/09
تامین تعداد 70 نفر نیروی ساده وخدماتی مورد نیاز 1386/11/24 1386/12/09
تامین نیروی انسانی جهت سال 1387 1386/11/24 1386/12/09
حفظ و نگهداری تعدادی از پارکها به بخش خصوصی 1386/11/24 1386/12/09
مشاوره و طراحی دو قطعه زمین با کاربری فضای سبز 1386/11/24 1386/12/07
تامین نیروی حراست 1386/11/24 1386/12/04
انجام امور خدماتی شامل نظافت، ابدارخانه، فضای سبز 1386/11/24 1386/12/09
انجام امور نظافت و خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز ساختمان 1386/11/24 1386/12/20
سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه و مرکز فولاد 1386/11/24 1386/12/09