مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان - تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان - قرائت، محاسبه، صدور و توزیع قبوض آب... 1398/11/29 رجوع به آگهی
انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پستها 1398/11/29 رجوع به آگهی
خرید و فروش محصولات و کالاها 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری نیروهای خدماتی " اداری و اجرایی " بصورت حجمی 1398/11/29 رجوع به آگهی
آبرسانی از طریق تانکر سیار - طرح عملیات حفاری - لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاههای بحران پهنه 1398/11/29 1398/12/05
واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران 1398/11/29 1398/12/05
عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار و تخلفات احتمالی و غیر مجاز 1398/11/29 1398/12/04
خدمات حمل و نقل 1398/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام امور خدماتی و تنظیفاتی استان کردستان 1398/11/29 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خدمات عمومی سراهای دانشجویی 1398/11/29 1398/12/08
صفحه 7 از 24599