مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه , طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان انبار نفت 1398/06/30 1398/07/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه ,طبخ وتوزیع غذا به همراه نیروی کار (دو نفر کارگر ساده ) جهت بی... 1398/06/30 1398/07/06
انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ، توزیع وسرو غذا جهت کارکنان شرکت در منطقه لاوان و سک... 1398/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تامین نیروی انسانی در حوزه های اداری و خدماتی و عمرانی 1398/06/30 1398/07/13
واگذری انجام حسابرسی سال مالی 1397 1398/06/30 رجوع به آگهی
خرید گل های فصلی 1398/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری آژانس درون و برون شهری 1398/06/27 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شهری به صورت حجمی پروژه های : نگهبانی، نظارت کنترل، تخلفات ساختمانی - نقلیه، عمرانی، ف... 1398/06/30 رجوع به آگهی
Developing Country Programme Strategy 1398/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری ارائه خدمات حقوقی و تخصصی و اداری 1398/06/28 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 23218