مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت P/F : ”SAMSON” 1398/02/31 رجوع به آگهی
خرید PEPPEL-FUCHS INDACTIVE SENSOR 1398/02/31 رجوع به آگهی
خرید SIEMENS SMART POSIRIONER 1398/02/31 رجوع به آگهی
Engineering, procurement & construction of HOT TAPPING FOR 42" Reveres Flexibility crude oil pipelin... 1398/02/31 1398/03/28
MOTOR WITH GEARBOX , FOOT MOUNTED UNITS 1398/02/31 1398/03/28
3PHASE INDUCTION MOTOR 8/4 HP & 3-PHASE INDUCTION MOTOR 75/37.5HP 1398/02/31 1398/03/28
خرید تامین، حمل و تحویل دستگاه های فلومتر الکترومغناطیسی شبکه آبیاری کارکرده پساب 1398/02/31 رجوع به آگهی
سرویس، تعمیرات اساسی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی شرکت 1398/02/31 1398/03/07
طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم F&G ایستگاه تقلیل فشار 1398/02/31 رجوع به آگهی
Supply Dead Weigh Testers 1398/02/31 1398/03/22
صفحه 2 از 3905