مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ترمیم و بازسازی ابزار دقیق سد قشلاق سنندج 1386/11/11 1386/11/25
ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت سازندگان قطعات یدکی و تجهیزات 1386/11/11 1386/11/26
خرید: -اسپکتروفتومتر 1386/11/10 1386/11/26
تامین تعداد 63 عدد جریان سنج 1386/11/11 1386/11/16
خرید تجهیزات و خدمات یکدستگاه برش و یک دستگاه پولیش 1386/11/11 1386/12/15
پروژه PC شبکه مخابرات و سیستم اسکادا 1386/11/10 1386/11/25
خرید دستگاه سه محوری مربوط به تعیین مقاومت خاک 1386/11/10 1386/11/25
خرید دستگاههای آشکارساز گاز 1386/11/10 1386/11/25
پروژه EPC شبکه مخابرات و سیستم اسکادا 1386/11/10 1386/11/25
عملیات ارتقاء سیستم اتوماسیون خط تکمیلی بخش لوله سازی 1386/11/10 1386/11/25
صفحه 3897 از 3905