مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید صندلی های مورد نیاز سالن آمفی تئاتر 1386/11/09 1386/11/24
خرید 21 قلم تجهیزات اداری و کلاسی 1386/11/09 1386/11/24
تهیه، حمل و نصب اقلام و تجهیزات دکوراسیون 1386/11/09 1386/11/24
خرید و چاپ فرم های اداری 1386/11/08 1386/11/23
تجهیز سالن آمفی تئاتر 1386/11/07 1386/11/23
خرید دال بتنی جهت پوشش رودخانه گازران 1386/11/06 1386/11/22
طراحی معماری داخلی 1386/11/07 1386/11/11
خرید تعداد 6 میلیون جلدانواع دفترچه فانتزی 1386/11/06 1386/11/21
خرید 2800 صندلی دانشجویی 1386/11/06 1386/11/21
خرید تعداد 600 صندلی آمفی تئاتر 1386/11/04 1386/11/19
صفحه 2023 از 2026