مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خریداری مقدار15.000 تن آخال درجه 1 و 2 1398/11/29 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تامین ابزار آلات فنی 1398/11/28 1398/12/01
-تهیه حمل تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال-تهیه حمل و نصب صندلی های تماشاچیان و .... 1398/11/28 رجوع به آگهی
احداث چمن مصنوعی 1398/11/28 رجوع به آگهی
تهیه و تامین ابزارآلات فنی 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات امور دفتری، ماشین نویسی، تنظیفات، آبدارخانه ، نجات غریق، نگهداری تاسیسات (مکانیک... 1398/11/28 رجوع به آگهی
Purchase Furniture/ Fixture items 1398/11/28 رجوع به آگهی
Supply of Furniture & Fixture and Repair 1398/11/28 رجوع به آگهی
Supply of Tractor 50HP Zero Tillage (ZT) Drill Wheat (13 Times)& Boom Spray& Ridger&Bed & Furrow Pla... 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات های هوشمند سازی آبرسانی بوستان های نواحی 1 و 2 و خرید چمن مصنوعی و فنس زمین های... 1398/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 2151