مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
purschase verious items 1398/11/28 رجوع به آگهی
تامین لوازم و دستگاه ورزشی 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری تجهیز سیستم صوتی سالن کنفرانس 1398/11/28 رجوع به آگهی
تهیه و تامین ابزارآلات فنی 1398/11/28 رجوع به آگهی
- عملیات زیرسازی چمن مصنوعی فوتبال - خرید چمن مصنوعی زمین فوتبال به همراه نصب 1398/11/28 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات اداری، کلاسی، آموزشی، خوابگاهی و کمک آموزشی جهت مدارس سطح استان 1398/11/27 1398/11/29
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای دکوراسیون داخلی سالن های همایش جلسات مجتمع 1398/11/27 1398/11/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات اداری، کلاسی، آموزشی، خوابگاهی و کمک... 1398/11/27 1398/11/29
Supply & Delivery of training kits for the Visit Board Search and Seizure (VBSS) trainings 1398/11/27 رجوع به آگهی
Supply of Rubber Tubing & Revolving Chairs & Mobil Oil & Hand Set Combination 1398/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 2151