مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply of medicine 1398/06/30 رجوع به آگهی
Buying the Medical Appliance 1398/06/30 رجوع به آگهی
تامین, نصب و راه اندازی یک مجموعه فلر مورد نیاز خود 1398/06/30 رجوع به آگهی
تهیه، خرید، حمل و نصب مخزن اکسیژن مایع 20000 کیلوگرم بیمارستان 1398/06/30 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه سنجش تراکم استخوان 1398/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری نقلیه شبکه بهداشت و درمان واحدهای تابعه، سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان و نگهداری و را... 1398/06/30 1398/07/04
خرید ست لاپاراسکوپی 4k به تعداد یک ست - ماشین بیهوشی به تعداد دو دستگاه 1398/06/30 رجوع به آگهی
Supply Oncology Medications 1398/06/30 رجوع به آگهی
تامین خدمات اردوگاهی 1398/06/30 رجوع به آگهی
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان - تامین خدمات نیروی انسانی نگهبانی - تامین خدمات نیروی انسانی ، عم... 1398/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 3165