مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حمل متوفیات 1398/03/22 رجوع به آگهی
واگذاری حمل متوفیات 1398/03/22 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات پزشکی و مصرفی مورد نیاز خود شامل مصرف سالیانه مواد ضدعفونی کننده (تولید داخل) - مصرف سا... 1398/03/22 رجوع به آگهی
واگذاری مرکز علمی کاربردی بهزیستی 1398/03/21 رجوع به آگهی
لوازم آزمایشگاهی درمانی 1398/03/21 رجوع به آگهی
لوازم آزمایشگاهی 1398/03/21 رجوع به آگهی
نمونه قرارداد مناقصه لوازم آزمایشگاهی مرکز آموزشی درمانی 1398/03/21 رجوع به آگهی
تهیه لوازم مصرفی آزمایشگاهی 1398/03/21 رجوع به آگهی
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی-ارائه خدمات پیش بیمارستانی پایگاه تک آمبولانسی 1398/03/21 1398/03/27
خرید ماشین شستشوی ظروف نمونه گیری آزمایشگاه 1398/03/21 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 3011