مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 50.000 لیتر فوم اطفا حریق مورد نیاز 1398/06/30 رجوع به آگهی
تهیه، خرید، حمل و نصب مخزن اکسیژن مایع 20000 کیلوگرم بیمارستان 1398/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری نقلیه شبکه بهداشت و درمان واحدهای تابعه، سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان و نگهداری و را... 1398/06/30 1398/07/04
supply and delivery of Poly Woven Bags,10,00,000(Ten Lac) Pcs+10% 1398/06/30 رجوع به آگهی
supply and delivery of Aero Shell Grease22 - Fifty(50) Kg 1398/06/30 رجوع به آگهی
Supply of PSS Materials & Tools 1398/06/28 رجوع به آگهی
تهیه و نصب جان پناه (هندریل) پل - خرید رنگ ترافیکی (تامین و اجرای خط کشی محوری) - خرید ، حمل و با... 1398/06/30 1398/07/07
واگذاری 1. تامین، نگهداری و آبیاری پارک جنگلی 2. وصول عوارض خودرو 3. توزیع فیش و وصول عوارض نوسازی و... 1398/06/30 1398/07/08
خرید تعداد 55 عدد لوله های لاستیکی 1398/06/30 رجوع به آگهی
خرید 30 شاخه هوز لاستیکی 12 اینچ (RUBBER HOSE) 1398/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 4564