مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره تعداد شش دستگاه کمباین 1390/01/23 1390/02/04
واگذاری خرید حشرات مفید و توزیع آن، اجرای کنترل بیولوژیک در محصولات 1390/01/24 1390/02/04
واگذاری عملیات تهیه، تبدیل و حمل مقطوعات 1390/01/23 1390/02/01
واگذاری تهیه قلمه، حمل قلمه، کشت دستی و انجام عملیات هندکاور مزارع 1390/01/24 1390/02/08
خرید سبد حمل باگاس 15 تنی 1390/01/24 1390/02/08
خرید SCADA سامانه یکپارچه مدیریت راهبردی کشاورزی هوشمند 1390/01/23 رجوع به آگهی
خرید کود گوگرد آلی گرانوله 1390/01/23 1390/02/01
خرید حشرات مفید و توزیع و اجرای کنترل بیولوژیک در محصولات 1390/01/23 1390/02/04
خرید برنج درجه یک دانه بلند و روغن مایع 1390/01/23 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات کشاورزی 1390/01/21 1390/01/25
صفحه 1871 از 2104