مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Provide Livelihood Assistance Agriculture inputs for Vulnerable Farmers 1398/03/22 1398/03/28
Supply of Saffron Corm 1398/03/22 1398/04/10
Supply of Saffron Corm/Seeds 1398/03/22 1398/04/10
عملیات زیرشکن و شخم زدن در سطح 50 هکتار 1398/03/22 رجوع به آگهی
راه اندازی کلینیک های گل و گیاه در پارکها 1398/03/22 رجوع به آگهی
Supply Agricultural machinery and equipment for beneficiaries 1398/03/22 1398/04/04
purchase of Motor transport, tractor, specialized machinery, components and spare parts 1398/03/22 1398/04/28
خرید کیسه بذر 1398/03/22 1398/04/01
عملیات کاشت نهال و آبیاری و مراقبت به مساحت 800 هکتار به همراه واکاری به مساحت 200 هکتار با تامین نه... 1398/03/21 رجوع به آگهی
خرید اقلام و نهاده های دامی 1398/03/21 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 1877