مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید سیانور سدیم 1390/10/01 1390/10/19
واگذاری عملیات استخراج شامل: چال زنی، تفکیک و دپو و حمل انواع سنگ مغزه 1390/09/30 1390/10/07
خرید مقدار 50 هزار تن سنگ آهن 1390/09/30 1390/10/06
خرید 50.000 تن پودر آلومینا 1390/09/30 1390/10/10
خرید آجر نسوز - بلوک کف پاتیل 1390/09/29 1390/10/05
خرید چوب 1390/09/29 1390/10/06
خرید بتون های نسوز 1390/09/29 1390/10/03
خرید آجرهای نسوز پاتیل 1390/09/29 1390/10/03
خرید مواد نسوز دولومیتی 1390/09/29 1390/10/03
تامین نسوز تاندیش 1390/09/29 1390/10/03
صفحه 1270 از 1543