مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام عملیات حفر چاه 1388/09/01 1388/09/16
واگذاری بهره برداری از واحد خط موبایل 1388/09/01 1388/09/16
خرید تیرچه 1388/08/28 1388/09/13
خرید 1500 اصله انواع تیرچوبی 1388/08/28 1388/09/13
خرید چوب چهارتراش مورد نیاز 1388/08/27 1388/09/12
خرید 6 ردیف مواد نسوز 1388/08/26 1388/09/11
واگذاری مشاوره و نظارت بر انجام عملیات فاز 2 حفر تونل ها، تجهیز و استخراج معدن 1388/08/25 1388/09/10
خریداری 10 قلم انواع آجر نسوز 1388/08/24 1388/09/09
خرید 6 ردیف مواد نسوز 1388/08/23 1388/09/08
واگذاری استخراج، تفکیک و بارگیری و حمل و تخلیه 500.000 تن مصالح سنگی 1388/08/20 1388/09/05
صفحه 1274 از 1386