مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
چاپ فرم های بیمارستان 1399/04/08 رجوع به آگهی
امور مربوط به نصب نگهداری و جمع آوری بنرهای مناسبتی و تبلیغاتی به مساحت حدود دویست هزار مترمربع مربو... 1399/04/07 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه ماشین پاکت گذار 1399/04/07 رجوع به آگهی
Providing trash bags, trash containers, Brooms, Wheelbarrows and Shovels 1399/04/07 رجوع به آگهی
Materials for advocacy and media campaign 1399/04/07 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی برای انجام امور خدمات پشتیبانی(نظافت ، آبدارخانه ، تاسیسات و تایپ و تکثیر و ارسال... 1399/04/07 1399/04/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه ماشین پاکت گذاری 1399/04/12
خدمات عمومی ( تایپ - بایگانی - ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر ) 1399/04/05 1399/04/07
واگذاری چاپ اوراقهای مرکز 1399/04/07 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به نصب، نگهداری و جمع آوری بنرهای مناسبتی و تبلیغاتی به مساحت حدود دویست هزار متر... 1399/04/07 رجوع به آگهی
صفحه 9 از 1699