مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
در نظردارد به منظور ارزیابی کیفی و تشخیص 1386/11/02 1386/11/17
واگذاری اجرای عملیات 2600 بند جوش 1386/11/01 1386/11/16
خرید 3/500 تن کک نفتی مورد نیاز خود 1386/10/30 1386/11/16
خرید 10/000 تن کک متالوژی مورد 1386/10/30 1386/11/09
خرید 3/500 تن کک نفتی مورد نیاز خود 1386/10/30 1386/11/16
خرید 10/000 تن کک متالوژی مورد نیاز 1386/10/30 1386/11/09
واگذاری اجرای عملیات فنس کشی 1386/10/30 1386/11/15
خرید 60 هزار تن کک متالوژی مورد نیاز 1386/10/26 1386/12/01
واگذاری گالوانیزاسیون 4000 بلوک 1386/10/25 1386/11/11
یک شرکت بزرگ تولید از سازندگان قطعات، قالب ابزار 1386/10/25 1386/11/10
صفحه 1230 از 1230