مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 12 قلم تراش پلیت واسکراپر 1386/11/04 1386/11/13
خرید هفت ردیف کاست رولر و فلنج قالب 1386/11/04 1386/12/01
خرید هفت ردیف درپوش و پوسته 1386/11/04 1386/12/01
از شرکت ها و کارگاه هایی که در امور ماشین کاری 1386/11/03 1386/11/18
سیم خاردار خطی 1386/11/03 1386/11/18
واگذاری ساخت دو قلم قطعات مورد نیاز 1386/11/03 1386/11/18
واگذاری ماشین کاری 1386/11/03 1386/11/18
در نظردارد به منظور ارزیابی کیفی و تشخیص 1386/11/02 1386/11/17
واگذاری اجرای عملیات 2600 بند جوش 1386/11/01 1386/11/16
خرید 3/500 تن کک نفتی مورد نیاز خود 1386/10/30 1386/11/16
صفحه 1276 از 1277