مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید یک دستگاه پمپ آب آتش نشانی 1387/03/11 1387/03/26
خرید یکدستگاه پمپ برقی آب اتش نشانی 1387/03/11 1387/03/26
خرید یک دستگاه پمپ دیزلی آب آتش نشانی 1387/03/11 1387/03/26
واگذاری تامین نیروی انسانی شامل عملیاتی ، فنی ، ایمنی ، نظافت ، فضای سبز و ... 1387/03/08 1387/03/26
خرید تعداد 177 عدد گاو صندوق 1387/03/11 1387/04/04
راهبری واحد ایمنی و آتش نشانی 1387/03/09 1387/03/24
خرید دو دستگاه تریلی پمپ دیزلی آتش نشانی 1387/03/09 1387/03/23
واگذاری نگهداری و پشتیبانی سیستم های حفاظتی 1387/03/08 1387/04/02
خرید تعداد 50 عدد دستگاه تنفسی هوای فشرده 1387/03/07 1387/03/22
خرید وتجهیز یک دستگاه شاسی ولو مدل 300 FM9 به سیستم امداد و نجات 1387/03/07 1387/03/22
صفحه 1330 از 1355