مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Automatic Fire Detection & Alarm System in instrumentation lab 1398/03/02 1398/03/23
تامین RUBBER EXPANSION JOINT FOR 4FAN COOLING - ورق الومینیوم - تامین Tape Quantum Scalar و... 1398/03/02 رجوع به آگهی
پروژه طراحی و پیاده سازی، نصب و تحویل سامانه پایش، تشخیص زودهنگام و هشدار آتش سوزی جنگل منطقه پارک 1398/03/02 1398/03/09
ارزیابی کیفی و فنی پروژه طراحی و پیاده سازی 1398/03/02 1398/03/09
پروژه طراحی و پیاده سازی، نصب و تحویل سامانه پایش، تشخیص زودهنگام و هشدار آتش سوزی جنگل منطقه 1398/03/02 1398/03/09
پروژه طراحی و پیاه سازی، نصب و تحویل سامانه پایش، تشخیص زودهنگام و هشدار آتش سوزی جنگل 1398/03/02 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی حراست و آتش نشانی 1398/03/01 رجوع به آگهی
خرید سیستم اطفای حریق 1398/03/01 رجوع به آگهی
تامین parts for drager fire & gas detection ,.... 1398/03/01 رجوع به آگهی
تامین قطعات FIRE&GAS DETECTION SYS 1398/03/01 1398/04/08
صفحه 2 از 1319