مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین دستگاه گاز سنج و متعلقات ..... H2S,SO2, 1398/06/26 رجوع به آگهی
تامین مواد و مصالح و اجرای پوشش ضد حریق سازه فلزی ساختمان 1398/06/25 رجوع به آگهی
تکمیل ایستگاه 1398/06/26 رجوع به آگهی
جهت انتقال سیگنال های تابلوهای اعلام حریق ساختمان ها و مراکز داخل مجتمع به تابلو اعلام حریق واحد آف... 1398/06/26 رجوع به آگهی
لباس مقاوم آتش نشانی 1398/06/26 1398/07/10
بازرسی، شارژ و تست هیدرواستاتیک خاموش کننده ها و نگهداشت و اصلاح سیستم های اعلان و اطفا حریق 1398/06/26 1398/06/31
SMOKE DETECTOR TEST AND DUSTER CANISTERS 1398/06/26 1398/07/09
خودروی آتش نشانی چند منظوره 1398/06/26 رجوع به آگهی
واگذاری حفاظت فیزیکی و خدمات ایمنی و آتش نشانی خود 1398/06/26 رجوع به آگهی
حفظ و حراست از تجهیزات و اماکن شهرداری و پارک و کنترل بیسیم آتش نشانی بکارگیری 18 نفر نیرو 1398/06/26 1398/07/14
صفحه 5 از 1400