مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خر ید 24 دستگاه کولر ضد انفجار و دو دستگاه کولر گازی اسپیلت 1387/04/29 1387/05/13
خرید 258 دستگاه کولر گازی پنجره ای تولید داخلی B.TU2400 1387/04/29 1387/05/13
خرید 100 دستگاه کولر گازی 1387/04/20 1387/05/04
واگذاری اجرای پروژه آموزشکده کشاورزی 1387/04/17 1387/04/31
خرید 350 دستگاه کولر گازی 1387/04/12 1387/04/27
خرید 88 دستگاه کولر گازی 24000 1387/04/11 1387/04/22
تامین تعداد 200 دستگاه کولرگازی اسپیلت 1387/04/11 1387/04/26
خرید 88 دستگاه کولر گازی 24000 1387/04/11 1387/04/22
خرید تعداد 25 دستگاه کولر گازی سرمایشی 1387/04/11 1387/04/25
تامین تعداد 200 دستگاه کولرگازی اسپیلت 1387/04/09 1387/04/24
صفحه 669 از 677